Spring naar inhoud

Ik-leer-anders

Ik-Leer-Anders

Hulp bij leerproblemen: Ik-Leer-Anders

De ik-leer-anders methode is ontwikkeld door Agnes Oosterveen. Het principe was al langer bekent maar zij heeft er een bruikbare en simpele methode van gemaakt. Het gaat uit van het creatieve vermogen van beelddenkers om in hun hoofd dingen te creëren. WeLogo training coach gaan kasten of kamers maken waarin we alles netjes geordend op kunnen slaan en waardoor het terug te vinden is. Van alle woorden maken we woordbeelden zodat het een tastbaar iets wordt in plaats van allemaal letters. Hierdoor kan de spelling wel onthouden worden en komt er begrip tijdens het lezen. We gaan uit van het geheel en werken dan naar de details toe.

De sessies vinden altijd plaats in het bijzijn van 1 ouder of verzorger. Tijdens de cursus wordt er een methode aangeleerd waarmee de leerling zelf aan de slag kan en moet gaan. Aangezien deze methode aansluit bij de natuurlijke leerprocessen levert dit doorgaans weinig weerstand. Het kind krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen en heeft meer plezier in lezen en rekenen.

Bij Ik-leer-anders komen aan de orde:

  • Alfabet en Spelling

  • Lezen

  • Rekenen (Tafels en automatiseren tot 20)

  • Klokkijken

  • Handschrift (indien nodig)

De cursus bestaat uit 4 sessies. Elke sessie duurt ongeveer een uur. De tijd tussen de sessies gaat in overleg.

Voor erg jonge kinderen kan er een aangepast programma geleverd worden, dit in overleg met de ouders. Hierbij komen ook onderwerpen als hooggevoeligheid en faalangst aan bod.

De cursus is het meest geschikt voor kinderen in het basisonderwijs omdat zij nog een heel schooltraject voor zich hebben. Vanaf groep 4 kan met de volledige cursus begonnen worden. Voor jongere kinderen gaan we vooral oefeningen doen en maken we een begin met het Ik-Leer-Anders concept. Hierdoor worden heel veel problemen voorkomen. Dit traject kan gevolgd worden door 4 wekelijkse begeleiding dit als ruggesteun voor hooggevoeligheid of rekenproblemen.

Door kinderen in het voortgezet onderwijs  zal het traject wellicht sneller doorlopen kunnen worden omdat alleen de specifieke probleempunten aangepakt worden. We laten de methode aansluiten bij hun eigen belevingswereld. Meestal hebben deze kinderen al een eigen strategie ontwikkeld om bepaalde problemen het hoofd te bieden. Waar nodig sturen we bij, waar het goed gaat blijven we af. We gaan samen op zoek welke aanpak het beste werkt. Verder gaan we structuur aanbrengen in het huiswerk maken en plannen, samenvattingen maken,snellezen en mindmappen. Meestal worden deze sessies gevolgd door een huiswerkbegeleidingstraject waarin vooral het leren-leren aan bod komt op hùn eigen manier. Tijdens deze huiswerkbegeleiding kan ook de hooggevoeligheid begeleid worden.

Voor meer informatie over de Ik-Leer-Anders methode kunt u kijken op de website van ik-leer-anders.

Reacties zijn gesloten.