Cursus Beeldig Brein

Cursus Beeldig Brein " onderwijs" en " kind en gezin"

Tweedaagse cursus Beeldig Brein " onderwijs"

Wat is het belangrijkste dat een leerkracht van een leerling kan krijgen? Vertrouwen! Wat is het belangrijkste dat een leerling van een leerkracht kan krijgen? Gezien worden. Door begrip van de verschillende leer- en denkwijzen van kinderen zie je de kinderen zoals ze zijn en win je het vertrouwen van al je leerlingen.

De cursus beeldig brein geeft wetenschappelijk onderlegde inzichten in hoe verschillend kinderen denken en handelen op basis van hun breindominantie: Beelddenken en/of taaldenken.

De ontwikkeling van het brein, de verschillende leeringangen en de breindominantie zijn van cruciaal belang hoe een leerling tot leren kan komen. Ook wordt er uitgebreid ingegaan op hooggevoeligheid, autisme, ADHD en hoogbegaafdheid en hoe hiermee om te gaan in de klas. Er worden alternatieve lesmethoden besproken zonder iets definitief voor te schrijven, de fantasie en het probleemoplossend vermogen van de leerkracht wordt ondersteunt en aangemoedigd om met de opgedane kennis alle kinderen in een klas optimaal te laten presteren. Geen kind is hetzelfde en geen klas is hetzelfde, hoera, laten we dat zo houden maar we gaan ervoor zorgen dat ieder kind zijn mogelijkheden optimaal kan benutten en met zelfvertrouwen naar school kan gaan. Samen anders leren, samen maximaal presteren.

De cursus is speciaal bedoeld voor leerkrachten in het Basis- en voortgezet onderwijs maar is ook toegankelijk voor leidsters op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en specialisten die meer over de werking en verschillen van het kinderbrein willen weten.

Aan het eind van de cursus weet je precies hoe elk kind leert, welke zintuigen hij of zij daarbij gebruikt en wat elke leerling nodig heeft om vol zelfvertrouwen elke dag weer op school te komen bij een leerkracht die hem ziet zoals hij is en het beste bij de leerling naar boven weet te halen.

 

Tweedaagse cursus Beeldig Brein " kind en gezin"

Wat is het belangrijkste dat en ouder van een kind kan krijgen? Vertrouwen! Wat is het belangrijkste dat een kind van een ouder kan krijgen? Gezien worden. Door begrip van de verschillende denkwijzen van kinderen zie hun sterke kanten en weet je waar hun gedrag vandaan komt.

De cursus beeldig brein geeft wetenschappelijk onderlegde inzichten in hoe verschillend kinderen denken en handelen op basis van hun breindominantie: Beelddenken en/of taaldenken.

De ontwikkeling van het brein, de verschillende informatieingangen en de breindominantie zijn van cruciaal belang hoe een kind zich kan ontwikkelen. Ook wordt er uitgebreid ingegaan op hooggevoeligheid, autisme, ADHD en hoogbegaafdheid en hoe hiermee om te gaan. Er wordt een handvat geboden waar deze kinderen behoefte aan hebben en hoe je het ongewenste gedrag kan ombuigen naar gewenst gedrag. Door het kind en/of de ouders inzicht te geven in de sterke kanten en de denkwijze leren ze rekening te houden met elkaar. Hierdoor krijgt iedereen meer zelfvertrouwen en wordt iedereen gezien zowel het kind als de ouders.

De cursus is speciaal bedoeld voor professionals die met kinderen en gezinnen werken vanuit instanties maar ook voor professionals die op andere wijze bij de ontwikkeling van kinderen betrokken zijn. Ook zeer geschikt voor ouders van kinderen met ADHD, Autisme, HB of hooggevoeligheid.

Aan het eind van de cursus weet je precies hoe elk kind informatie opneemt, welke zintuigen hij of zij daarbij gebruikt en wat elk kind nodig heeft om vol zelfvertrouwen elke dag weer door te komen en de uitdagingen van het leven aan te kunnen gaan.

 

              Registratie mogelijk in lerarenportfolio                                  en bij kwaliteitsregister jeugd

Inhoud van de cursus Beeldig Brein

 

-De verschillen tussen de hersenhelften.                     Linkerhersenhelft-Rechterhersenhelft-Verdeling         -De ontwikkeling van de hersenen.              Slurffase-Symmetrische fase-Naar groep 3?                -Lateralisatiefase-Richtingsmoeilijkheden.                  Verschillende leeringangen.                                  De handen-De voeten-De ogen-De oren-                    Verschillende leeringangen in de klas                           -Geïntegreerd lesgeven.                                              Basisonderwijs-Methode Beeldig Brein-                      Taal-Rekenen-Schrijven-Klokkijken-                          Voortgezet onderwijs-Lesgeven-vakken                        -Hooggevoeligheid(HSK)                                            Verschillende soorten prikkels-Intense verwerking-    Perfectionisme en faalangst-Soorten HSK                   -Hoogbegaafdheid (HB)                                              Bottom-up leren-Top-down leren                                 -Autisme en ADHD.                                                     Autisme-Behoeften Autisme-                           ADHD-Behoeften ADHD                                          -Stukje breinkunde                                              Spiegelneuronen-AmygdalaHippocampus-Hypothalamus-Stress                                                    -Omgaan met HSK, HB, Autisme en ADHD in de klas.

 

  

De cursus Beeldig Brein is een tweedaagse cursus en wordt gehouden in Halle (Doetinchem).

De cursus is inclusief lunch/diner, een uitgebreide reader, uitprintmateriaal en vermelding in het lerarenportfolio of kwaliteitsregister jeugd.

De kosten zijn € 485,00 pp

Cursus data:

-5 en 12 november 2019  onderwijs

-15 en 16 november 2019   kind en gezin

-28 januari en 4 februari 2020    kind en gezin

-31 januari en 1 februari 2020    onderwijs

Voor wie is deze cursus?

De cursus is speciaal bedoeld voor leerkrachten in het Basis- en voortgezet onderwijs maar zeker ook toegankelijk voor leidsters op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en verder voor alle proffesionals die meer over de werking en ontwikkeling van het kinderbrein willen weten.

In company

De cursus Beeldig Brein kun je ook in zijn geheel of gedeeltelijk incompany met meerdere collega's volgen. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met mij op via: Telefoon: 06 15112021