Spring naar inhoud

Basisschool

Basisschool

Al vanaf het eerste begin van de basisschool kunnen zich problemen voordoen bij beelddenkers. Deze kinderen leren door begrijpen en niet door herhalen. Veel voorbereidende spelletjes zijn leuk maar als een beelddenker het concept begrepen heeft wil hij niet meer oefenen. Taaldenkers hebben de oefening juist nodig zodat ook de beelddenkers, vanwege de klassikale aanpak, toch gedwongen worden om steeds weer dezelfde stof te doen. 

Veel beelddenkers hebben een ho(og)ger IQ waardoor ze de stof snel begrijpen. Helaas zijn ze vaak ook uitgerust met een grote dosis perfectionisme waardoor ze niet aan hun eigen verwachtingen kunnen voldoen. Het grote rechtvaardigheidsgevoel helpt ook nog een handje en je hebt het recept voor een faalangstig kind. Dit kan zich uiten in verschillend gedrag, zoals teruggetrokken zijn, clownesk gedrag of driftig en ongeduldig. Ook de grote mate van gevoeligheid is kenmerkend voor een beelddenkend kind.

In groep 3 wordt er een begin gemaakt met lezen. Sommige kinderen kunnen nu al een simpel zinnetje lezen en anderen moeten het met een paar letters doen. Wat nu opvalt is dat het tempo waarin beelddenkers zich het lezen eigen maken niet overeenkomt met de intelligentie van het kind. Letters blijven verkeerd-om geschreven worden en woorden worden gehusseld, verkeerd gelezen of er wordt zelfs een heel ander woord gezegd. Dit heeft te maken met het woordbeeld dat niet goed onthouden wordt. De hersenen van de beelddenker denken heel snel en koppelen gelijk een beeld aan het woord zonder te kijken hoe het geschreven wordt. Met de ik-leer-anders methode kunnen deze problemen vaak snel verholpen worden.

lezen in kleurliniaaltjes

Als het lezen vermoeiend is kan het zijn dat de ogen gevoelig zijn en last hebben van het grote contrast van zwart-wit. Door dit contrast gaan de letters vlekken en zijn moeilijk leesbaar. Veel beelddenkers gaan direct beter lezen als ze gebruik maken van een gekleurd leesliniaaltje. Heel simpel maar zeer doeltreffend.

Veel beelddenkers hebben  moeite met rekenen. Meestal gaat het gewone rekenwerk wel goed maar automatiseren is vaak een probleem. Vooral tafels stampen kan soms lastig zijn. Wiskunde daarentegen gaat ze vaak wel weer gemakkelijk af. Als je weet hoe een kind leert dan kun je daar gebruik van maken. Beeldig Brein heeft meerdere mogelijkheden om het rekenen onder de knie te krijgen. Het JaMaRa-rekenen is voor rekenaars die het getalbegrip nog niet onder de knie hebben en Rekenbrein zorgt ervoor dat het plezier in rekenen weer terug komt.

honderdveld in actie

Bij beelddenkers is de rechterhersenhelft dominant. Door de linkerhersenhelft te stimuleren wordt deze beter ontwikkeld en kan er beter geleerd worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van allerlei spelletjes en oefeningen waarbij beide hersenhelften tegelijk gebruikt worden.