Basisschool

Basisschool

Al vanaf het eerste begin van de basisschool kunnen zich problemen voordoen bij beelddenkers. Vooral de hooggevoeligheid kan kleuters parten spelen. Deze kinderen leren door begrijpen en niet door herhalen. Veel voorbereidende spelletjes zijn leuk maar als een beelddenker het concept begrepen heeft wil hij niet meer oefenen. Begrijpen is kennen maar zo werkt het schoolsysteem niet. Veel beeldenkers hebben een hoog IQ waardoor ze de stof snel begrijpen. Helaas zijn ze vaak ook uitgerust met een grote dosis perfectionisme waardoor ze niet aan hun eigen verwachtingen kunnen voldoen. Het grote rechtvaardigheidsgevoel helpt ook nog een handje en je hebt een faalangstige kleuter. Dit kan zich uiten in verschillend gedrag. Lees hier meer over bij hooggevoeligheid.

In groep 3 wordt er een begin gemaakt met lezen. Sommige kinderen kunnen nu al een simpel zinnetje lezen en anderen moeten het met een paar letters doen. Wat nu opvalt is dat het tempo waarin het lezen zich eigen gemaakt wordt niet overeenkomt met de intelligentie van het kind. Letters blijven verkeerd-om geschreven worden en woorden worden gehusseld verkeerd gelezen of er wordt zelfs een heel ander woord gezegd. Dit heeft te maken met het woordbeeld dat niet goed onthouden wordt. De hersenen van de beelddenker denken heel snel en koppelen gelijk een beeld aan het woord zonder te kijken hoe het geschreven wordt. Met de ik-leer-anders methode kunnen deze problemen vaak snel verholpen worden.

Als het lezen vermoeiend is kan het zijn dat de ogen gevoelig zijn en last hebben van het grote contrast van zwart-wit. Door dit contrast gaan de letters vlekken en zijn moeilijk leesbaar. Heel veel beelddenkers gaan direct beter lezen als ze gebruik maken van een gekleurd leesliniaaltje. Heel simpel maar zeer doeltreffend.

Beelddenkers hebben soms moeite met rekenen. Meestal gaat het gewone rekenwerk wel goed maar automatiseren is vaak een probleem. Vooral tafels stampen kan soms lastig zijn. Wiskunde daarentegen gaat ze vaak wel weer gemakkelijk af. Als je weet hoe een kind leert dan kun je daar gebruik van maken. Beeldig Brein heeft meerdere mogelijkheden om het rekenen onder de knie te krijgen. Het JaMaRa-rekenen is voor rekenaars die het getalbegrip nog niet onder de knie hebben en Rekenbrein zorgt ervoor dat het plezier in rekenen weer terug komt.

Bij beelddenkers is de rechterhersenhelft dominant. Door de linkerhersenhelft te stimuleren wordt deze beter ontwikkeld en kan er beter geleerd worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van allerlei spelletjes en oefeningen waarbij beide hersenhelften tegelijk gebruikt worden.